VỀ CHÚNG TÔI

Tổng quan về NPY corporation

Thành lập năm: 2012

Hoạt động: tư vấn, đầu tư khu vui chơi cho trẻ em.

NPY corporation tiền thân là hoạt động về tư vấn và đầu tư về sân cỏ nhân tạo, nhà nuôi chim yến.

Năm 2009
, ban giám đốc quyết định tập trung vào mảng kinh doanh mới: cung cấp dịch vụ thi công sân cỏ nhân tạo trên toàn quốc.

Năm 2010
, cải tiến dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng.

Năm 2011
, mở rộng ngành kinh doanh về tư vấn nhà nuôi chim yến.

Năm 2012
, mở rộng ngành kinh doanh về đầu tư khu vui chơi trẻ em.

Với quy mô công ty ngày càng lớn, chúng tôi quyết định thành lập NPY corporation để thể hiện cách quản lý chuyên nghiệp, dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Chúng tôi đã giúp cho gần 200 chủ đầu tư kinh doanh thành công trên 29 tỉnh/thành. Đem lại doanh thu cho chủ đầu tư hơn 70 tỷ / năm


------------>www.KhuVuiChoiTreEm.com<------------

2 nhận xét: