Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

TẠP CHÍ FORBES NÓI VỀ KHU VUI CHƠI TRẺ EM

Tờ báo về Kinh doanh và doanh nhân nổi tiếng của Mỹ đã viết về triển vọng khu vui chơi trẻ em, số 03, Tháng 8/2013 với bài viết: Bán nụ cười cho trẻ thơ

Trong bài viết đó, tác giả đã phỏng vấn Bà Đỗ Thị Bích Trâm về tình hình đầu tư khu vui chơi trẻ em trên cả nước.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét