Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

KÝ HỢP ĐỒNG LÀM KHU VUI CHƠI TRẺ EM Ở BẮC KẠN

Một góc thị xã Bắc Kạn
 
[NPY] Tháng 11/2012, NPY đã ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt khu vui chơi trẻ em tại TX Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Hiện trạng, chủ đầu tư đã có sẵn khu vui chơi ngoài trời. Chủ đầu tư muốn thêm một khu vui chơi liên hoàn.

Theo thông tin thống kê, TX Bắc Kạn là đô thị loại 3 gồm 4 phường và 4 xã. Dân số của thị xã là 37.180 người (2009) trong đó dân thành thị chiếm 65,48%. Theo tính toán, lượng trẻ em có thể thu hút vào tất cả các khu vui chơi trong thị xã là: 365 người/ngày. Do đó, nếu bạn là người đầu tư vào khu vui chơi trẻ em đầu tiên và bài bản, bạn sẽ thu hút một lượng trẻ em đáng kể. Điều này có nghĩa là: bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vốn đầu tư trong thời gian ngắn.

Một số hình ảnh và mô hình khu vui chơi trẻ em ở TX Bắc Kạn:

Mô hình khu vui chơi trẻ em đã chọn
 

Hiện trạng khu vui chơi tại TX Bắc Kạn

Hiện trạng khu vui chơi tại TX Bắc Kạn

Hiện trạng khu vui chơi tại TX Bắc Kạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét